Sherpa Product Certification

Importació / Exportació

Sherpa portarà els seus productes allà on vulgui

És extremadament important conèixer els requisits legals i fiscals que comporta importar o exportar una producte d’un país a un altre. Requereix d’una atenció especial a la legislació vigent de cada territori i elaborar un estudi previ en detall de la naturalesa i la composició dels béns que es vol importar incloent les possibles condicions, restriccions, aranzels, procediments documentals o d’inspecció a les que els productes o mercaderies puguin ser sotmeses i les possibles sancions o conseqüències legals que puguin derivar de negligències documentals i restriccions.

Per això, Sherpa li guiará durant tots els procediments documentals que repercuteixin a la conformitat del seu producte en operacions d’importació i exportació, d’aquesta manera vostè pot dedicar els seus millors recursos a aspectes intrínsecs de la qualitat del producte i no al simple transport dels mateix.

Importació / Exportació de productes en 6 passos

Segons la naturalesa de la mercaderia en qüestió, es requereixen de diferents procediments però als 6 procediments bàsics són:

 1. Avaluar la viabilitat del projecte
 2. Determinar que requeriments legals i aranzels s’apliquen segons territori i producte
 3. Analitzar i verificar la naturalesa i composició del producte
 4. Sol·licitar llicències, anàlisi i certificats en cas de requerir
 5. Redactar la Declaració de conformitat i realitzar el marcatge CE.
 6. Elaborar la documentació tècnica associada al producte
world

Sherpa és el seu Expert en reglamentació internacional

Cada país disposa de les seves pròpies normes i estàndards de qualitat i seguretat dels productes per garantir la seguretat de les persones que els utilitzen. En Sherpa som especialistes en reglamentació internacional en matèria de legislació de productes i materials pel que li guiarem durant tots els requeriments legals que repercuteixen al seu producte.

Avaluem la viabilitat del projecte

Amb gran probabilitat, una anàlisi inclourà requeriments addicionals que prèviament eren desconeguts i condicionen la viabilitat del projecte. La importació requereix de rigorosos processos que mereixen una detallada atenció.

Recopilem els requeriments legals

És de vital importància conèixer tots els aspectes legals que repercuteixen en la mercaderia. Les mercaderies, segons cada territori, estan subjectes a restriccions, prohibicions i costos aranzelaris d'obligat compliment. Sherpa t'informa dels requeriments legals que apliquen a la mercaderia i t'assessora en tots els processos per al seu compliment.

Analitzem la naturalesa i la composició de les mercaderies

Mitjançant el requeriment al fabricant de certificats verídics, anàlisis i assaigs en laboratori o certificació pròpia per organismes regulats internacionalment es garanteix la seva que compleix els requeriments legals que se li apliquen. Sherpa li indicará quins certificats ha de sol·licitar als seus proveidors i per la seva tranquilitat, en verificarà l'autenticitat.

Gestionem llicències, anàlisi i certificats

Tots els productes que s'exporten i Importen a la Unió Europea han de complir la normativa europea i si escau, la del país d'origen. Si la naturalesa de la mercaderia requereix de la possessió de llicències d'importació o exportació, anàlisis químiques o certificats vinculants, Sherpa t'ajudarà a tenir-ho tot en regla davant Organismes i Autoritats pertinents.

Redactat de la Declaració de conformitat i Marcat CE

Els productes comercialitzats en territori europeu han de disposar d'una declaració de conformitat en la qual s'indica amb quina regulacions i directives compleix el producte. Sherpa elaborarà tota la documentació necessària per a la posada al mercat de productes o materials importats mitjançant el redactat de la declaració de conformitat, informació tècnica, etiquetatge obligatori, manuals d'usuari o restriccions d'ús.

Elaboració de la documentació técnica

Cada normativa indica quin contingut ha d'incloure en la documentació d'un producte. Sherpa realitzarà una anàlisi dels requisits aplicables al teu producte i revisarà o elaborar la documentació tècnica que es necessiti.

logo black

Com el podem ajudar?

Contacti amb el seu Sherpa

Sherpa Logo
CONTACTE
SOBRE SHERPA

Sherpa Product Certification està format per una grup d’enginyers experts en regulació i estandardització de productes, materials i processos industrials a nivell internacional. La nostra essència com Sherpes és ajudar als nostres clients a crear valor durador als seus negocis i satisfer les seves necessitats professionals. Si necessites ajuda durant els tràmits d’algun certificat o simplement necessites informació concreta dels nostres serveis, estarem encantats de poder ajudar-te. Contracta un Sherpa a la seva organització i no es preocupi per la legislació i documentació dels seus productes. Els nostres Sherpes experts en certificació reporten ràpidament i eficaçment a les necessitats dels nostres clients quan més se’ns necessita.

Privacy Preference Center

  Navegació del Usuari

  Les Cookies de sessió i personalització tenen com a objectiu recordar opcions definides anteriorment per l'usuari en el lloc web per millorar l'interfície de la web i la interacció amb la mateixa.Les tecnologies de cookies s'utilitzen per adaptar la visualització del contingut segons el dispositiu del usuari amb l'objectiu de millorar l'experiència del mateix amb el nostre lloc web.

  Cookies de sessió, Cookies Técniques, Cookies de Personalizació

  Google Analytics

  Galetes d'anàlisi de Google Analytics gestionades i emmagatzemades als seus servidors privats.