Marcatge CE Productes ATEX

Marcatge CE de Productes ATEX (Atmosferes Potencialment Explosives)

Directiva Europea ATEX 2014/34/CE

La Directiva Europea ATEX 2014/34/CE que regula els Equips i Equipament que seran usats en Atmosferes Potencialment Explosives harmonitza els requisits de seguretat i de salut per al disseny i la fabricació d’aquest tipus de productes a escala europea i per a tot l’Espai Econòmic Europeu (EEE). Aquests productes han de complir tots els requeriments que estableix la llei abans de ser introduïts en el mercat, comercialitzats o usats.

Aquesta Directiva té com a objectiu establir els requisits bàsics i suplementaris que s’han de tenir en compte davant perills existents o potencials. Els aparells i sistemes de protecció han de complir un o més d’aquests requisits per al seu bon funcionament i adequat per a una utilització conforme a l’ús previst.

Fixant el Marcat CE en aquests productes, el fabricant o l’importador garanteix que els mateixos compleixen els requeriments establerts per llei a la Unió Europea per a l’ús i el context de risc que es destinaran.

atex
Extracte (ES)
- No Disposa de Modificacions -

Necessita assessorament per al Marcatge CE de Productes ATEX?

Sherpa Product Certification proporciona completa certificació o assistència concreta en qualsevol etapa i durant tot el procés de certificació o Marcatge CE d’Equips, Equipament, Sistemes de Seguretat i productes coberts per la Directiva Europea ATEX 2014/34/CE, La nostra intervenció resumirà i delimitarà el marc legal que aplica als seus productes , facilitant la identificació i comprensió de requeriments i el desenvolupament de processos per a complir-los.

En qué pot ajudar Sherpa Product Certification?
  1. Classificar el producte i determinar el marc legal aplicable en cada cas.
  2. Identificar requeriments essencials en Directives concretes per producte.
  3. Identificar, adquirir, adaptar al disseny i realitzar assajos a productes segons Estàndards Europeus harmonitzats i reglamentaris. 
  4. Comprovar i gestionar la intervenció d’un organisme Acreditat (Notified Body). 
  5. Avaluar la Conformitat del Producte segons el mandat establert en la Directiva.
  6. Elaborar i mantenir la Documentació Técnica.
  7. Redactar la Declaració de Conformitat (DoC) i realitzar el Marcat CE.
logo black
Com el podem ajudar?
Contacti amb el seu Sherpa
logo sherpa white
CONTACTE
SOBRE SHERPA

Sherpa Product Certification està format per un grup d’enginyers experts en regulació i estandardització de productes, materials i processos industrials a nivell internacional. La nostra essència com Sherpes és ajudar als nostres clients a crear valor durador als seus negocis i satisfer les seves necessitats professionals. Si necessites ajuda durant els tràmits d’algun certificat o simplement necessites informació concreta dels nostres serveis, estarem encantats de poder ajudar-te. Contracta un Sherpa a la seva organització i no es preocupi per la legislació i documentació dels seus productes. Els nostres Sherpes experts en certificació reporten ràpidament i eficaçment a les necessitats dels nostres clients quan més se’ns necessita.