Marcatge CE Equips Electrònics (EMC)

Marcatge CE - Compatibilitat Electromagnètica d'Equips Electrònics (EMC)

Directiva Europea EMC 2014/30/UE

La Directiva Europea 2014/30/UE per la Compatibilitat Electromagnètica (EMC) d’Equips i Dispositius Electrònics harmonitza els requisits de seguretat i de salut per al disseny i la fabricació d’aquests equips a escala europea i per a tot l’Espai Econòmic Europeu (EEE). Aquests productes han de complir tots els requeriments que estableix la llei abans de ser introduïts en el mercat, comercialitzats o usats.

L’objectiu d’aquesta directiva és pautar requeriments bàsics per a una completa compatibilitat electromagnètica entre dispositius i garantir el seu correcte funcionament. Si el productor o l’importador marca els seus productes amb el distintiu CE, assegura que aquest producte compleix amb tots els requeriments en seguretat inclosos a la Directiva EMC 2014/30/UE.

chip
Extracte (ES)
- No Disposa de Modificacions -

Necessita assessorament per al Marcatge CE d'Equips o Dispositius Electrònics?

Sherpa Product Certification proporciona completa certificació o assistència concreta en qualsevol etapa i durant tot el procés de certificació o Marcatge CE d’Equips i Dispositius Electrònics i productes coberts per la Directiva Europea EMC 2014/30/UE, La nostra intervenció resumirà i delimitarà el marc legal que aplica als seus productes , facilitant la identificació i comprensió de requeriments i el desenvolupament de processos per a complir-los.

En qué pot ajudar Sherpa Product Certification?
  1. Classificar el producte i determinar el marc legal aplicable en cada cas.
  2. Identificar requeriments essencials en Directives concretes per producte.
  3. Identificar, adquirir, adaptar al disseny i realitzar assajos a productes segons Estàndards Europeus harmonitzats i reglamentaris. 
  4. Comprovar i gestionar la intervenció d’un organisme Acreditat (Notified Body). 
  5. Avaluar la Conformitat del Producte segons el mandat establert en la Directiva.
  6. Elaborar i mantenir la Documentació Técnica.
  7. Redactar la Declaració de Conformitat (DoC) i realitzar el Marcat CE.
logo black
Com el podem ajudar?
Contacti amb el seu Sherpa
logo sherpa white
CONTACTE
SOBRE SHERPA

Sherpa Product Certification està format per un grup d’enginyers experts en regulació i estandardització de productes, materials i processos industrials a nivell internacional. La nostra essència com Sherpes és ajudar als nostres clients a crear valor durador als seus negocis i satisfer les seves necessitats professionals. Si necessites ajuda durant els tràmits d’algun certificat o simplement necessites informació concreta dels nostres serveis, estarem encantats de poder ajudar-te. Contracta un Sherpa a la seva organització i no es preocupi per la legislació i documentació dels seus productes. Els nostres Sherpes experts en certificació reporten ràpidament i eficaçment a les necessitats dels nostres clients quan més se’ns necessita.