Certificat RoHS - Marcatge CE

Certificat RoHS per al Marcat CE de Productes Electrònics

Restricció en l' Ús de Substancies Perilloses en Aparells Electrònics i Elètrics (RoHS)
Directiva Europea RoHS 2011/65/UE

La Directiva RoHS 2006/42/CE estableix normes i restriccions a l’ utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics amb l’objectiu de contribuir a la protecció de la salut humana i de la valorització i eliminació mediambiental de residus. La seva aplicació és d’àmbit Europeu i per a tot l’Espai Econòmic Europeu (EEE). Els productes elèctrics i electrònics han de complir tots els requeriments que estableix la llei en aquesta Directiva abans de ser introduïts en el mercat, comercialitzats o usats.

Fixant el Marcat CE o el distintiu RoHS en els productes, el fabricant o l’importador garanteix que els mateixos compleixen els requeriments químics establerts per llei a la Unió Europea per a la seguretat, salut i medi ambient.

rohs
Extracte (ES)
- No Dispone de Modificaciones -

¿Necessita assessorament per a l'obtenció de la Certificació RoHS per al Marcatge CE?

Sherpa Product Certification proporciona completa certificació o assistència concreta en qualsevol etapa i durant tot el procés de certificació o Marcatge CE de Productes Electrònics i Elèctrics subjectesla Directiva Europea RoHS 2011/65/UE, La nostra ajuda, es realitzaran tots els anàlisis químics pertinents i assolirà les millors pràctiques per a la traçabilitat de materials i substancies presents als seus productes.

En qué pot ajudar Sherpa Product Certification?
  1. Classificar el producte i determinar el marc legal aplicable en cada cas.
  2. Identificar requeriments essencials en Directives concretes per producte.
  3. Identificar, adquirir, adaptar al disseny i realitzar assajos a productes segons Estàndards Europeus harmonitzats i reglamentaris. 
  4. Comprovar i gestionar la intervenció d’un organisme Acreditat (Notified Body). 
  5. Avaluar la Conformitat del Producte segons el mandat establert en la Directiva.
  6. Elaborar i mantenir la Documentació Técnica.
  7. Redactar la Declaració de Conformitat (DoC) i realitzar el Marcat CE.
logo black
Com el podem ajudar?
Contacti amb el seu Sherpa
logo sherpa white
CONTACTE
SOBRE SHERPA

Sherpa Product Certification està format per un grup d’enginyers experts en regulació i estandardització de productes, materials i processos industrials a nivell internacional. La nostra essència com Sherpes és ajudar als nostres clients a crear valor durador als seus negocis i satisfer les seves necessitats professionals. Si necessites ajuda durant els tràmits d’algun certificat o simplement necessites informació concreta dels nostres serveis, estarem encantats de poder ajudar-te. Contracta un Sherpa a la seva organització i no es preocupi per la legislació i documentació dels seus productes. Els nostres Sherpes experts en certificació reporten ràpidament i eficaçment a les necessitats dels nostres clients quan més se’ns necessita.